Gentofte Kirke

Gentofte Kirke
Glasmosaik-kunst

I alt 11 glasmosaikvinduer, udført af kunstneren Per Kirkeby,  

blev i sommeren 2008 monteret og opsat i Gentofte Kirkes vinduer. 

Kirken har modtaget kunstværkerne som en donation. 

En lokal fond med stor støtte fra en række velvillige fonde gjorde 

det muligt at rejse midler til en enestående og moderne

 udsmykning af kirken.

Kirkens i alt 11 vinduer, som førhen bestod af små blyindfattede

 ruder, er i juni - juli 2008 blevet udskiftet med en række både

 farvestærke og pågående glasmosaikker, som er Per Kirkebys

 kunstneriske tolkning af en række bibelske temaer

Tradition og fornyelse sætter sig tydeligt igennem ved guds-

 tjenester og kirkelige handlinger. Kirkens budskab har derved fået 

 helt nye ydre betingelser at virke i, til spejling, identifikation og

 billeddannelse hos kirkegængeren.

Baggrunden for denne usædvanlige kirkeudsmykning, som

 Gentofte Kirke har fået foræret, har først og fremmest haft sit

 udgangspunkt i den lokale fond. Fonden for Gentofte Sogns

 Menighedsarbejde. Med en stor og velvillig støtte fra OAK

 Foundation, Augustinus Fonden og A. P. Møller og hustru Chastine

 McKinney Møllers Fond til almene Formål har det været muligt at

 donere de 11 glasmosaikvinduer til Gentofte Kirke.

I tilblivelsesprocessen arbejdede Per Kirkeby tæt sammen med

 glaskunstneren Per Hebsgaard, som har stået for den endelige

 montering af glasmosaikkerne.

 Den mere officielle indvielse af Per Kirkebys 11 glasmosaikvinduer

 i Gentofte Kirke foregik ved en festgudstjeneste søndag den

 14. september 2008, hvor menigheden tillige med en række særligt

 indbudte gæster, herunder kunstneren selv, fik lejlighed til at glæde

 sig over det færdige resultat.

 

Guide er arkitekt Peter Wolfsberg, der var med i vinduernes

 skabelsesproces.

 

Onsdag den 6. oktober 2021 kl. 14.00

Mødetid 13.45

Pris kr. 40/60

Mødested: Gentoftegade 21, 2820 Gentofte

Guide: Arkitekt Peter Wolfsberg

Tilmelding senest 29. september 2021 til

 freddy.vanlose@gmail.com eller tlf. 40 15 45 95