Statens Museum for Kunst

Rudolph Tegners Museum

Født 1873 - Død 1950 - Tegners talent vaktes ved mødet med den antikke kultur, da han som 15-årig besøgte Akropolis, og den antikke verden optog ham gennem hele hans kunstneriske liv. Det første større værk under uddannelsen på Kunstakademiet var En Faun (1891), der udstilledes på Charlottenborg.


Efter uddannelsen boede han nogle år i Paris, hvor han stiftede bekendtskab med symbolismen og art nouveau'ens slyngede organiske vækster. Senere besøgte han Italien, hvor han betoges af Michelangelos "Dag og Nat" og "Morgen og Aften", som han beskrev som "gigantiske i Form og Udtryk, tungt hvilende i deres Marmorpragt".


Med disse idealer som baggrund skabte hans ofte voldsomme og teatralske udtryk forvirring og modstand i den danske kunstverden og en blæst om hans person, der kom til at præge hele hans kunstneriske virke. Hans ubændige visionære skaberkraft udmøntede sig i store projekter, der uvægerligt udløste offentlig polemik.

Mellem slagene hentede han sig ny styrke og inspiration i rejser til Grækenland, Italien, Spanien, den nære Orient, Nordafrika og Frankrig, hvor han havde vinterbolig og atelier i den sidste del af sit liv, og hvor anerkendelsen af hans værk var større end i hans hjemland.

 

​Styrke og støtte hentede han også i ægteskabet med Elna ligesom det var hendes økonomiske formåen, som muliggjorde skabelsen af det monument, der har sikret hans værker for eftertiden: skulpturparken og det enestående museum.

 

Søndag         25. april 2021 kl. 12.00

 Mødetid:      kl.11.45

 Pris:             kr. 110,- for medlemmer / kr. 130,- for gæster

 Mødested:    Museumsvej 19, 3120 Dronninglund

 Guide:          Guide fra museet

 Tilmelding:   Senest 12. april 2021 til:

                     freddy.vanlose@gmail.com eller tlf. 40 15 45 95

 Betaling:       Bankkonto 1551 – 00 04 68 73 10