Gentofte Kirke

AFLYST - AFLYST - AFLYST 

Gentofte Kirke
Per Kirkeby

I alt 11 glasmosaikvinduer, udført af kunstneren Per Kirkeby, blev i sommeren 2008 monteret og opsat i Gentofte Kirkes vinduer.

Den mere end 800 år gamle middelalderkirke, den ældste og oprindelig eneste i Gentofte Kommune, har med disse nye værker af moderne kirkekunst fået et spændende, smukt og udfordrende præg.

Kunstneren, Per Kirkeby var, ud over at være en af vore mest internationalt anerkendte kunstnere, også en af de lokale kunstnere, som indtil sin død i 2018 var bosiddende i Gentofte.

Kirkens i alt 11 vinduer, der førhen bestod af små blyindfattede ruder, blev i juni - juli 2008 udskiftet med en række både farvestærke og pågående glasmosaikker, som er Per Kirkebys kunstneriske tolkning af en række bibelske temaer.

Tradition og fornyelse sætter sig tydeligt igennem ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirkens budskab har derved fået helt nye ydre betingelser at virke i, til spejling, identifikation og billeddannelse hos kirkegængeren.

I tilblivelsesprocessen arbejdede Per Kirkeby tæt sammen med glaskunstneren Per Hebsgaard, som har stået for den endelige montering af glasmosaikkerne.

 

Onsdag       25. marts 2020 kl. 16.30

Mødetid:      Kl. 16.15

Pris:            Kr. 20,- for medlemmer / kr. 30,- for gæster

Mødested:   Gentoftegade 21, 2820 Gentofte

Tilmelding: senest 16. marts 2020

 www.gentoftekirke.dk/glasmalerier