Vanløse Kunstforening
ET LILLE UDPLUK AF GEVINSTER
  Generalforsamling 2020

Onsdag den 12. februar

ER AFHOLDTGeneralforsamling 2021 

 

Tid:       Onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00
Sted:     Beboerhuset Lønstrupgård, Hirtshalsvej 1
              (Hjørnet af Klitmøllervej og Hirtshalsvej)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

Pkt. 1.    Valg af dirigent

 

Pkt. 2.    Formandens aflæggelse af årsberetningen

 

Pkt. 3.    Kassererens fremlæggelse af foreningens
              årsregnskab

 

Pkt. 4.    Indkomne forslag

              Med henvisning til vedtægternes kap. 3, §8,
              skal forslag være formanden i hænde

              senest 7 dage før den ordinære generalforsamling

 

Pkt. 5.    Fastlæggelse af kontingent for 2022 

 

Pkt. 6     Valg af kasserer:
              Anne Bergmann Melcher

         

Pkt. 7.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

               Lene Meldhede og Hanne Larsen

                              

                Valg af suppleanter:

                Poul Erik Larsen og Britta Visvanathan

                                 

                   Valg af Kunstudvalg:
                Lis Vejby, Lone Rente Hansen

Pkt. 8.    Valg af revisor og suppleant   

              Lene Andersen

 

Pkt. 9.    Eventuelt

 

             

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt auktion over de kunstværker, der er indkøbt i årets løb. Se under "Kunstauktion". Desuden trækkes der lod om et antal ekstragevinster.

 

Forud for generalforsamlingen kan de indkøbte kunstgenstande besigtiges fra kl. 18.00.


Du kan også se dem under Fotoalbum Generalforsamling 2021.      

 

       

På gensyn

Kunstforeningens bestyrelse