Vanløse Kunstforening
ET LILLE UDPLUK AF GEVINSTER
  Generalforsamling 2020

Onsdag den 12. februar


ER AFHOLDT:


Generalforsamling 2019 

 

Tid:       Onsdag den 13. februar 2019 kl. 19.00
Sted:     Beboerhuset Lønstrupgård, Hirtshalsvej 1
              (Hjørnet af Klitmøllervej og Hirtshalsvej)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

Pkt. 1.    Valg af dirigent

 

Pkt. 2.    Formandens aflæggelse af årsberetningen

 

Pkt. 3.    Kassererens fremlæggelse af foreningens
              årsregnskab

 

Pkt. 4.    Indkomne forslag

              Med henvisning til vedtægternes kap. 3, §8,
              skal forslag være formanden i hænde

              senest 7 dage før den ordinære generalforsamling

 

Pkt. 5.    Fastlæggelse af kontingent for 2020 

 

Pkt. 6     Valg af kasserer:
              Anne Bergmann Melcher – modtager genvalg

         

Pkt. 7.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

               Lene Meldhede og Hanne Larsen

               - modtager genvalg    

                      

                Valg af suppleanter:

                Argis Frøhling og Britta Visvanathan

                - begge modtager genvalg

                  
                   Valg af Kunstudvalg:
                Lis Vejby, Poul Erik Larsen, Lone Rente Hansen

Pkt. 8.    Valg af revisor og suppleant   

              Lisbeth Arlind og Niels Olsen - modtager genvalg

 

Pkt. 9.    Eventuelt

 

             

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt auktion over de kunstværker, der er indkøbt i årets løb. Se under "Kunstauktion". Desuden trækkes der lod om et antal ekstragevinster.

 

Forud for generalforsamlingen kan de indkøbte kunstgenstande besigtiges fra kl. 18.00.


Du kan også se dem under Fotoalbum > Generalforsamling 2019.      

 

       

På gensyn

Kunstforeningens bestyrelse