Vanløse Kunstforening
ET LILLE UDPLUK AF GEVINSTER
  

  Er afholdt 2018Generalforsamling 2018 

 

Tid:       Onsdag den 14. februar 2018 kl. 19.00
Sted:     Beboerhuset Lønstrupgård, Hirtshalsvej 1
              (Hjørnet af Klitmøllervej og Hirtshalsvej)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

Pkt. 1.    Valg af dirigent

 

Pkt. 2.    Formandens aflæggelse af årsberetningen

 

Pkt. 3.    Kassererens fremlæggelse af foreningens
              årsregnskab

 

Pkt. 4.    Indkomne forslag

              Med henvisning til vedtægternes kap. 3, §8,
              skal forslag være formanden i hænde

              senest 7 dage før den ordinære generalforsamling

 

Pkt. 5.    Fastlæggelse af kontingent for 2019 

 

Pkt. 6     Valg af formand:
              Kirsten Vind-Andersen – modtager genvalg

         

Pkt. 7.    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

               Freddy Christiansen - modtager genvalg    

                      

                Valg af suppleanter:

                Argis Frøhling og Britta Visvanathan

                - begge modtager genvalg

                  
                   Valg af Kunstudvalg:
                Lis Vejby og Poul-Erik Larsen

Pkt. 8.    Valg af revisor og suppleant   

              Lene Andersen og Niels Olsen - modtager genvalg

 

Pkt. 9.    Eventuelt

 

             

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt auktion over de kunstværker, der er indkøbt i årets løb. Se under "Kunstauktion". Desuden trækkes der lod om et antal ekstragevinster.

 

Forud for generalforsamlingen kan de indkøbte kunstgenstande besigtiges fra kl. 18.00.


Du kan også se dem under Fotoalbum > Generalforsamling 2018.      

 

       

På gensyn

Kunstforeningens bestyrelse