Vanløse Kunstforening
ET LILLE UDPLUK AF GEVINSTER
  Generalforsamling 2021

Onsdag den 25. august kl. 19.00


ER AFHOLDT


Generalforsamling 2021 

 

Tid:       Onsdag den 25. august 2021 kl. 19.00
Sted:     Beboerhuset Lønstrupgård, Hirtshalsvej 1
              (Hjørnet af Klitmøllervej og Hirtshalsvej)

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

Pkt. 1.    Valg af dirigent

 

Pkt. 2.    Formandens aflæggelse af årsberetningen

 

Pkt. 3.    Kassererens fremlæggelse af foreningens
              årsregnskab

 

Pkt. 4.    Indkomne forslag

              Med henvisning til vedtægternes kap. 3, §8,
              skal forslag være formanden i hænde

              senest 7 dage før den ordinære generalforsamling

 

Pkt. 5.    Fastlæggelse af kontingent for 2022 

 

Pkt. 6     Valg af ny formand for 1 år

              Kirsten Vind-Andersen ønsker at fratræde.

              Indstilling: Freddy Christiansen


              Valg af kasserer for 2 år

              Anne Bergmann Melcher modtager genvalg

         

Pkt. 7.    Valg af kasserer for 2 år

              Anne Bergmann Melcher modtager genvalg


Pkt. 8,    Valg af bestyrelsen for 2 år

              Britta Visvanathan modtager ikke genvalg

              Lene Meldhede modtager genvalg

              Hanne Larsen modtager genvalg

                              

              Valg til bestyrelsen for 1 år

              Indstilling: Lis Vejby            


               Valg af suppleanter:

                Kirsten Vind-Andersen

                Lone Rente Hansen

                                 

                   Valg af Kunstudvalg:
                Udvalget nedlægges

Pkt. 8.     Valg af revisor og suppleant   

               Lisbeth Arlind modtager genvalg

               Niels Olen - modtager genvalg

 

Pkt. 9.    Eventuelt

 

         

Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt auktion over de kunstværker, der er indkøbt i årets løb. Se under "Kunstauktion". Desuden trækkes der lod om et antal ekstragevinster.

 

Forud for generalforsamlingen kan de indkøbte kunstgenstande besigtiges fra kl. 18.00.


Du kan også se dem under Fotoalbum Generalforsamling 2021.      

 

       

På gensyn

Kunstforeningens bestyrelse